banner

Videregående IT-sikkerhed

Læs mere om uddannelsen

Fagmodulet er relevent for dig, hvis du vil arbejde indenfor IT med større kendskab til IT-sikkerhed, almindelige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi. Faget kvalificerer dig til selvstændigt, at kunne søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Ved at tage dette valgfag bliver du i stand til at kunne anvende almindelige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi. Modulet kvalificerer dig til selvstændigt, at kunne søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Indhold

 • Kryptografiske principper
 • Symmetrisk kryptografi
 • Asymmetrisk kryptografi
 • Autentificering
 • Certifikater
 • Kryptografi i praksis
 • Nøglehåndtering
 • Firewalls
 • IDS/IDPS
 • Offensiv it-sikkerhed
 • Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse

Fagmodulet er et valgfag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, men kan eventuelt indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med os om valg af relevante fagmoduler din akademiuddannelse.

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 05-02-2018
  Odense
  6-ugers
  DKK 6.145
  Tilmeld

  Information
  10 undervisningsgange. Derudover er der selvstudie, hvor det pr. uge er svarende til sammenlagt i alt 37 timer.
  Undervisningsgange endnu ikke planlagt

  Prisen er inkl. undervisningsmateriale.

  Tidspunkt
  09:00-15:00

  Eksamen
  Den 02/03 2018
  Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave

 • 17-05-2018
  Odense
  Dag
  DKK 5.145
  Tilmeld

  Tidspunkt
  08:30-15:30

  Undervisningsdage
  17/05 2018
  24/05 2018
  31/05 2018
  04/06 2018

  Eksamen
  Den 14/06 2018
  Mundtlig prøve med materiale og uden forberedelse

 • 10-09-2018
  Odense
  Aften
  DKK 2.050
  Tilmeld

  Information
  Aften endnu ikke planlagt. 7 undervisningsgange

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Undervisningsfri
  Uge 42 2018

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve med materiale og uden forberedelse

 • 05-11-2018
  Odense
  Dag
  DKK 5.145
  Tilmeld

  Tidspunkt
  08:30-15:30

  Undervisningsdage
  05/11 2018
  12/11 2018
  19/11 2018
  26/11 2018

  Eksamen
  Den 03/12 2018
  Mundtlig prøve med materiale og uden forberedelse

Ingen igangværende hold