banner

Videregående programmering

Læs mere om uddannelsen

På Videregående programmering bygger du mere på den rutine og viden, du oparbejdede på det obligatoriske fag - Programmering. Vi fokuserer på opbygning af fundamentale algoritmer og datastrukturer, så du kan benytte det valgte paradigmesprogs programbiblioteker.  Vi indarbejder forståelse for designmønstre i programmering.

Vi arbejder med dine kompetencer og kigger på, hvordan du anvender mønstre og skabeloner i programudvikling. Du lærer, hvordan du bruger programmeringssprog, herunder syntaks og semantik i dit daglige arbejde som programmør eller systemudvikler. Oven på dette bygger vi områder indenfor objektorienterede designmønstre, grafer og grafalgoritmer, API'er og frameworks, samt softwarearkitekturer.

Hvis du som programmør gerne vil kunne indgå i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, samt have aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer for øje i systemudviklingen, er dette meget relevant for dig. Det er vigtigt at få et abstraktionsniveau og arbejde analytisk med programmeringen.

Indhold

 • Objektorienterede designmønstre
 • Designmønstre
 • Collections
 • Udviklingsmiljø
 • GUI-programmering
 • Lagdelte arkitekturer, API’er og frameworks

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 18-01-2018
  Odense
  Dag
  DKK 6.144
  Tilmeld

  Tidspunkt
  08:30-15:30

  Undervisningsdage
  18/01 2018
  25/01 2018
  01/02 2018
  08/02 2018
  22/02 2018
  01/03 2018
  08/03 2018
  13/03 2018

  Undervisningsfri
  Uge 7 2018

  Eksamen
  Den 23/03 2018
  Mundtlig prøve med materiale og uden forberedelse

 • 10-09-2018
  Odense
  Aften
  DKK 2.750
  Tilmeld

  Information
  Aften endnu ikke planlagt. 14 undervisningsgange

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Undervisningsfri
  Uge 42 2018

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve med materiale og uden forberedelse

Ingen igangværende hold