banner

Videregående programmering

Læs mere om uddannelsen

It er et fascinerende arbejdsområde med masser af udfordringer, for alle virksomheder er i dag afhængige af deres it-systemer – en afhængighed, der kun bliver større som årene går.

It-systemer skal ikke kun virke, de skal også virke efter hensigten. Derfor er der brug for medarbejdere og eksterne konsulenter, der kan skabe og vedligeholde de elektroniske systemer, som holder styr på informationer i virksomheden - private som offentlige.

Med en akademiuddannelse i informationsteknologi bliver du den medarbejder, der kan imødekomme virksomhedens behov på it-området. Du lærer at analysere, planlægge og gennemføre it-løsninger - såvel nyudvikling og videreudvikling af systemer, og du bliver rustet til at styre en udviklingsproces fra idé til implementering.

Du bliver fortrolig med softwareudvikling-, webudvikling eller systemadministration, der er tilpasset den enkelte virksomhed, får forståelse for den efterfølgende vedligeholdelse og drift og viden om sikkerhedsmæssige aspekter både organisatorisk og teknisk og lærer om relevante, juridiske forhold.

Du bliver altså stærk både på teoretisk og praktisk it.

Tag på opdagelsesrejse i programmeringsverdenen

Hvis din drøm er at blive en kompetent programmør i udviklingsprojekter, er faget "videregående programmering" interessant for dig. 

Her bliver du fortrolig med fundamentale algoritmer og datastrukturer og klædt på til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling. Du får styr på lagdelte arkitekturer og er i stand til at anvende det valgte programmeringssprog til at realisere algoritmer, skabeloner, centrale designmønstre, abstraktioner og datastrukturer.

Faget giver dig værktøjer, så du efterfølgende er i stand til at holde dig ajour med aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer. Du lærer at tilegne dig nye programmeringsteknikker og programdesign, så du løbende har de rette midler og værktøjer til at udvikle kvalitetsprogrammer. 

Indhold:

 • Objektorienterede designmønstre 
 • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet 
 • Grafer og grafalgoritmer. 
 • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner. 
 • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en Akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid over tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.  Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul

Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Skal man tage en hel uddannelse?

Nej. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser

Hvad betyder ETCS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 29-08-2017
  Odense
  fagmodul
  Dag
  DKK 7.944
  Tilmeld

  Information
  8 undervisningsgange

  Prisen er inkl. undervisningsmateriale og fuld forplejning.

  Tidspunkt
  08:00-15:30

  Undervisningsdage
  tirsdag

  Undervisningsfri
  Uge 42 2017

  Eksamen
  Den 01/11 2017
  Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave

 • 11-09-2017
  Odense
  fagmodul
  Aften
  DKK 2.550
  Tilmeld

  Information
  14 undervisningsgange

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Undervisningsdage
  onsdag

  Undervisningsfri
  Uge 42 2016

  Eksamen
  Den 17/01 2018
  Mundtlig eksamen

Ingen igangværende hold