banner

Videregående programmering

It er et fascinerende arbejdsområde med masser af udfordringer, for alle virksomheder er i dag afhængige af deres it-systemer – en afhængighed, der kun bliver større som årene går.

It-systemer skal ikke kun virke, de skal også virke efter hensigten. Derfor er der brug for medarbejdere og eksterne konsulenter, der kan skabe og vedligeholde de elektroniske systemer, som holder styr på informationer i virksomheden - private som offentlige.

Med en akademiuddannelse i informationsteknologi bliver du den medarbejder, der kan imødekomme virksomhedens behov på it-området. Du lærer at analysere, planlægge og gennemføre it-løsninger - såvel nyudvikling og videreudvikling af systemer, og du bliver rustet til at styre en udviklingsproces fra idé til implementering.

Du bliver fortrolig med softwareudvikling-, webudvikling eller systemadministration, der er tilpasset den enkelte virksomhed, får forståelse for den efterfølgende vedligeholdelse og drift og viden om sikkerhedsmæssige aspekter både organisatorisk og teknisk og lærer om relevante, juridiske forhold.

Du bliver altså stærk både på teoretisk og praktisk it.

Tag på opdagelsesrejse i programmeringsverdenen

Hvis din drøm er at blive en kompetent programmør i udviklingsprojekter, er faget "videregående programmering" interessant for dig. 

Her bliver du fortrolig med fundamentale algoritmer og datastrukturer og klædt på til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling. Du får styr på lagdelte arkitekturer og er i stand til at anvende det valgte programmeringssprog til at realisere algoritmer, skabeloner, centrale designmønstre, abstraktioner og datastrukturer.

Faget giver dig værktøjer, så du efterfølgende er i stand til at holde dig ajour med aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer. Du lærer at tilegne dig nye programmeringsteknikker og programdesign, så du løbende har de rette midler og værktøjer til at udvikle kvalitetsprogrammer. 

Indhold:

 • Objektorienterede designmønstre 
 • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet 
 • Grafer og grafalgoritmer. 
 • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner. 
 • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget.