banner

Finansiering af akademifag


På de videregående akademiuddannelser er der mulighed for at søge om støtte og få finansieret fagene fra forskellige steder under nogle givne forudsætninger.

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

For personer med uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau (smed, murer, industritekniker, kontorassistent m.m.) kan der søges SVU.

Se satserne og læs mere på på SVUs hjemmeside.

Kompetencefonde

Mange virksomheder er omfattet af kompetencefonde, hvorigennem alle omkostninger ved akademifagene kan dækkes. Som eksempel kan nævnes IKUF (IndustriensKompetenceUdviklingsFond). Denne dækker deltagergebyr, forplejning, bøger og løntab. Læs mere om IKUF her.

Inden du søger kompetencefonde så tag en snak med din tillidsmand eller fagforening.

Se liste med kompetencefonde her.

Bemærk at hvis der søges IKUF, skal man også søge SVU, også selvom der ikke gives SVU til faget, da afslaget på SVU skal indsendes til IKUF, som herefter bevilger beløbet.

Elektronisk ansøgning

Både SVU og diverse kompetencefonde søges med NemID, dvs. elektronisk og ikke på papir.