Her finder du vores handelsbetingelser, der er gældende ved online tilmelding. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål.

Handelsbetingelserne, som er angivet nedenfor, er gældende for din tilmelding. Du opfordres derfor til at læse betingelserne grundigt igennem, så du kender dine rettigheder og forpligtelser, inden du tilmelder dig et forløb.

Bestilling af forløb

1) Find de(t) forløb, du vil tilmelde dig, og tryk ’tilmeld’ 
2) Indtast dine oplysninger
4) Tryk ’send tilmelding’ 
5) Vi sender en bekræftelse til dig på e-mail.

Senest 14 dage før kursusstart sender vi en bekræftelse vedr. holdplacering.

Framelding kan ske helt frem til studiestart, herefter opkræves fuld deltagerbetaling.

Oprettelse af hold er betinget af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Priser

Alle priser er i danske kroner. Der er ingen moms på deltagergebyret.

Betaling

Betaling for uddannelsen kan forestås af:

  • Arbejdsgiver: Faktura tilsendes ved studiestart
  • Jobcenter: Der udarbejdes købskontrakt forud for studiestart, derefter fremsendes faktura
  • Selvbetalt: Faktura tilsendes ved studiestart

Bekræftelse

Alle tilmeldinger bekræftes automatisk pr. e-mail, når du tilmelder dig på hjemmesiden.

Framelding/udmeldelse

Framelding kan ske helt frem til studiestart, herefter opkræves fuld deltagerbetaling.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt på mail til den studiesekretær, der er ansvarlig for faget. Find informationerne på din mailbekræftelse ved tilmeldingen.

Ved manglende betaling efter 2 påmindelsesskrivelser mister Erhvervsakademiet Lillebælt retten til offentligt tilskud. Det tabte tilskud vil i så fald blive opkrævet den studerende. Tilskuddet afhænger af hvilken uddannelse man har søgt ind på.

Bestilling af kopi

Ønsker du at bestille en kopi af dit eksamensbevis eller din faktura, skal du være opmærksom på, at det koster 200 kroner for eksamensbeviset og 150 kroner for fakturaen i administrationsgebyr.

Personlige oplysninger

Alle oplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand.

Kontaktdata

Erhvervsakademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286 
5210 Odense NV

eller

Erhvervsakademiet Lillebælt
Boulevarden 25
7100 Vejle

Telefon: 65 43 48 99
Mail: efteruddannelse@eal.dk

CVR 31684307

EAN.nr: 5798000560321