banner

6 ugers jobrettet uddannelse


Lær noget nyt mens du er ledig - uden at det koster dig noget.

Ledige med de rigtige forudsætninger kan nu efter eget valg tage jobrettede efteruddannelseskurser uden at skulle betale selv. Din A-kasse og dit jobcenter kan i samarbejde vejlede dig om de muligheder, du har som ledig.

Alle undersøgelser viser, at uddannelse betaler sig - både i forhold til jobsikkerhed, lønniveau og dagligt velvære. Har du været så uheldig at miste dit job, er det muligt at opkvalificere dine kompetencer. Vi tilbyder forskellige kurser, der ikke koster dig andet, end at du skal hive seks uger ud af kalenderen, hvis du er i den rigtige målgruppe.

Kurserne retter sig især mod folk, der gerne vil arbejde mere praksisnært med de nyeste teorier. På de fleste arbejdspladser skal man kunne hoppe fra projekt til projekt og kunne arbejde med nye problemstillinger. Vi kan bidrage med ny viden, der gør, at din værktøjskasse bliver større og mere anvendelig i de nye problemstillinger, du fremover vil møde på arbejdsmarkedet.

HVAD SIGER A-KASSEN?

Hos HK A-kasse er man begejstret over medlemmernes mulighed for at følge efteruddannelseskurser hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen.

- Det er et tilbud, som giver et relevant og tiltrængt indspark til vores ledige medlemmer. Kurserne er indrettet godt efter de behov, som mange af vores medlemmer oplever, når de skal søge nyt job, lyder det fra Sisse Hansen, konsulent hos HK A-kasse.

Hun mener, at kurserne kan gøre en stor forskel for medlemmerne, når de skal søge nyt job.

- Vores ny-ledige medlemmer kan få nemmere ved at få job, hvis de har gennemført sådan et kursus. De bliver bedre til i praksis at udføre konkrete opgaver. På den måde har de en ekstra ting at byde ind med i jobsøgningen, og det kan være tungen på vægtskålen, når en virksomhed ansætter til en stilling, siger Sisse Hansen videre.

SKAL DU MED PÅ HOLDET?

Følgende ledige kan nu efter eget valg tage jobrettede efteruddannelseskurser uden at betale selv.

 • Ledige uden uddannelse
 • Ledige med en erhvervsuddannelse
 • Ledige med en erhvervsuddannelse samt en videregående uddannelse på højst erhvervsakademiniveau 

Har du en længerevarende, videregående uddannelse, er der uddannelsespuljer, der kan søges.

Det, der er vigtigt for dig, er, at du går i dialog med din A-kasse og dit jobcenter så hurtigt som muligt.

Den nye lovgivning på området siger, at du skal have en uddannelsessamtale senest en uge efter henvendelse herom i dit jobcenter. Du skal tage initiativet så hurtigt som muligt! Det er også muligt at få uddannelse i opsigelsesperioden.

For at få gratis uddannelse skal du være med i en A-kasse, opsagt eller ledig og have ret til 6 ugers opkvalificering med uddannelsesydelse og støtte til betaling af undervisningen.

Er du ledig, og har du behov for nye kompetencer, som du kan bruge med det samme, kan du vælge et fagmodul fra akademiuddannelserne. Det giver dig praksisnære og erhvervsrettede kompetencer på videregående niveau og øger dine jobmuligheder.

DINE MULIGHEDER

Den regionale positivliste bliver opdateret 1. april og 1. oktober
Den landsdækkende positivliste bliver opdateret 1. januar

Er du i tvivl om hvilket fagmodul, du skal vælge, niveau, indhold etc. - så kontakt en af vores vejledere.

Hvem kan søge?

Den landsdækkende positivliste
Retten til 6-ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse (KVU), der samtidigt har en erhvervsfaglig uddannelse.

Den regionale positivliste, Fyn

Retten til 6-ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse (KVU), der samtidigt har en erhvervsfaglig uddannelse.

Har du en videregående uddannelse, har du også ret til at søge.

Den regionale positivliste, Sydjylland
Retten til 6-ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse (KVU), der samtidigt har en erhvervsfaglig uddannelse.

Har du en videregående uddannelse, har du også ret til at søge.

Hvad kan du søge?

Den landsdækkende positivliste

 • Erhvervsøkonomi
 • Projektledelse
 • Coaching og konflikthåndtering
 • Kommunikation i praksis
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg
 • Ledelse i praksis
 • Brugervenlighed og grafisk design
 • Digital markedsføring

Den regionale positivliste, Fyn

 • Projektledelse
 • Projektledelse suppleret med Prince2 Foundation
 • Erhvervsøkonomi
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg
 • Programmering
 • Programmering af mobile enheder

Den regionale positivliste, Sydjylland

 • Projektledelse
 • Projektledelse suppleret med Prince2 Foundation
 • Programmering
 • Programmering af mobile enheder
 • Digital markedsføring
Hvem skal du kontakte?

Den landsdækkende positivliste
Du skal via denne positivliste starte med at kontakte din a-kasse

Den regionale positivliste, Fyn
Du skal via denne positivliste kontakte dit lokale jobcenter

Den regionale positivliste, Sydjylland
Du skal via denne positivliste kontakte dit lokale jobcenter