Geert Mørk

Introduktion

Vi skaber os selv igennem vores relationer og måden, vi taler om verden på

Når jeg underviser, er jeg optaget af vores muligheder for at samskabe det, vi ønsker igennem et fokus på vores relationer og vores måde at tale sammen på.

Jeg er af den opfattelse, at vores liv rummer nærmest ubegrænsede muligheder og ressourcer, når vi blot vælger at fokusere på løsninger i stedet for på problemerne i vores liv. Selvfølgelig skal vi også tale om vores problemer, men det er som oftest langt mere interessant at tale om, hvordan vi lykkes, når problemerne ikke er tilstede eller relativt små.

Hvad er det, vi gør, når vi lykkes med vores kommunikation og samarbejde f.eks.? Og hvordan får vi mere af de gode situationer, hvor vi lykkes med os selv og med hinanden? Det er en helt grundlæggende tankegang inden for den anerkendende og systemiske teori. Ved at sætte fokus på, hvad vi gerne vil i stedet for, hvad vi ikke vil, bliver det muligt at skabe nogle stærke og positive billeder af fremtiden, som vil have en afsmittende virkning på vores handlinger og muligheder i nutiden.

Min pædagogiske og didaktiske tilgang til undervisning handler især om, at vi igennem løbende feedback sikrer os, at det stof, vi arbejder med faktisk har en praksisnær relevans for hver enkelt kursist. Jeg finder det utroligt vigtigt, at man som studerende kan overføre den opnåede viden til relevante situationer og kontekster i den organisation eller virksomhed, man er beskæftiget i.

Derfor er jeg meget optaget af begrebet kommunikation og hvordan, vi hver især forstår kommunikation. På den måde håber jeg, alle deltagere i undervisningen går berigede fra mine forløb med ny konkret viden og nye forståelser af relationer og muligheder.

Jeg underviser i disse fag

  • Coaching og konflikthåndtering
  • Coaching i organisationer
  • Samtalen som redskab
  • Iværksætteri i praksis