Gerd Madsen

Introduktion

Jeg er så heldig at undervise i de områder, jeg finder allermest interessant, nemlig Kommunikation, Oplevelsesøkonomi og Eventledelse.

Når jeg underviser i kommunikation, er jeg især optaget af samspillet mellem, hvad vi siger og gør, og igennem hvilken kanal eller medie vi kommunikerer. Vi skal altid tilpasse vores kommunikation den situation vi er i, uanset om det er igennem nye medier eller i den traditionelle form, hvor vi taler sammen ansigt til ansigt.

Hvordan slår du igennem med dit budskab og bliver hørt, set og læst?
Nogen kan bare det der med at stille sig op og komme ud over rampen med deres budskab, eller lige sætte sig ned og skrive spændende og fængende. Det kan nærmest virke, som om det er en medfødt evne, og at det falder dem helt naturligt. Vi kan alle lære at blive bedre til at kommunikere og få vores budskab igennem. Uanset om det handler om at sælge varen, løse eller håndtere konflikter. -

Når jeg underviser i Oplevelsesøkonomi, er jeg i særlig grad interesseret i, hvordan oplevelser og den enkeltes identitsskabelse spiller sammen. Hvordan de oplevelser, den enkelte vælger at indgå i, på én gang konstituerer individet som en del af et fællesskab, samtidig med at det er en del af den individuelle identitsskabelse. Det handler om, hvem vi er, hvem vi gerne vil være sammen med, og hvem vi gerne vil være. Oplevelsesøkonomi handler om, hvordan vi skaber kommercielle gode fælles oplevelser, så det giver mening for den enkelte.

Som underviser holder jeg af at udfordre rammer og vante forestillinger. Læring skal være sjovt og meningsgivende for den enkelte. Læring er en livslang proces ,og en af de ting, jeg lægger vægt på i min undervisning, er nysgerrighed og modet til at gå nye veje. Vi kan jo heldigvis også lære en masse af at fare lidt vild en gang imellem. Det er min oplevelse, at jeg med den tilgang selv lærer en masse af mine studerende. Så jeg vil gerne invitere dig med ind på mit hold, så vi kan være nysgerrige sammen

Følg mig på