Jeg er blevet en tydeligere leder

Carina Fridolin er production manager hos Leica Geosystems Technology A/S og for hende er der ingen tvivl. Med 15 års erfaring inden for ledelse skulle erhvervserfaringen suppleres med god teoretisk viden. Nu er det en helt naturlig del af Carina Fridolins ledelsesmæssige rygrad.

Carina

Engagerede undervisere, interessant stof og godt fællesskab

- Jeg havde behov for at få dokumentation på min erfaring med ledelse, og gjorde mig en del overvejelser omkring, om jeg nu 'gjorde det rigtigt'. Så fandt jeg LedelsesAkadememiet. Efter en snak med en studievejleder startede jeg på faget organisation på akademiniveau. Jeg ville have en hel akademiuddannelse i ledelse. Det var min plan, og mit firma bakkede mig 100 % op i mit ønske, siger Carina om sit efteruddannelsesforløb.

-Det var lidt hårdt at komme i skole igen. Jeg har en 10. klasse fra folkeskolen, og selvom det langt fra er, hvad man forbinder med skole, er det jo stadig sådan, at man skal kunne koncentrere sig og være aktiv i timerne.

- Jeg tager AU-fagene (AU = akademi uddanelse) på aftenhold, og efter en arbejdsdag skal man kunne holde gejsten. Men her hjælper det, at underviserne er så engagerede og professionelle, at stoffet er vedkommende og interessant, og så opstår der nogle rigtig gode faglige og personlige fællesskaber på holdet. Det er det unikke ved at komme her, fortsætter Carina.

Jeg er blevet en meget tydelig leder

- Jeg har fået rigtig mange 'aha'-oplevelser hen ad vejen. Uddannelsen har sat en masse faglige og ledelsesmæssige udfordringer på plads i en teoretisk ramme. Jeg har fået sorteret og fyldt min rygsæk op med ledelsesmæssige værktøjer, og jeg er blevet en meget tydelig leder – jeg ved, hvor jeg står og hvad, jeg står for.

- Min ledelsesstil hænger sammen med den, jeg er som person. Den personlige sparring og vejledning som underviserne giver er rigtig god og gør også, at jeg har kunnet vælge fag ud fra, hvad der var relevant for mig og min ledelsesfunktion. Og så er det bare blevet sjovt at lære at lære, konstaterer en veltilfreds Carina .

Ny viden er helt integreret i personlig ledelsesstil

Vi spurgte Carina, hvornår og hvad hun bruger sin nye viden til.

- Jeg bruger min nye viden hver eneste dag; den er helt integreret i min personlige ledelsesstil - det sidder bare på rygraden. Jeg er blevet klædt bedre på kompetencemæssigt og kan nu se mere nuanceret på de dagligdagsudfordringer, jeg står med.

- Jeg har personaleansvar for 18 medarbejdere, og her trækker jeg meget på min AU-viden inden for f.eks. organisation, teamsammensætning og kommunikation. Der er alt for mange ledere, der ikke leder. Åbenhed og ærlighed er stærke værdier og noget jeg viser mine medarbejdere, og hvis man skal udvikle sig i takt med virksomhedens udvikling, kræver det efteruddannelse, fortsætter Carina.

Også medarbejderne skal "smage på uddannelse"

Carina er fortaler for efteruddannelse til alle og fortæller.

- Medarbejderne skal også have mulighed for at udvikle deres kompetencer – det er helt essentielt for virksomhedernes succes. Mange af medarbejderne har derfor været på korte kurser, nogle hos jer på LedelsesAkademiet og nogle andre steder, for at 'smage på uddannelse', og jeg oplever, at den undervisning i kombination med min inddragende ledelsesstil giver nogle meget forandringsvillige og omstillingsparate medarbejdere, der er villige til at yde deres bedste for virksomheden.

- Man kan godt kalde mig en ambassadør for uddannelse. Jeg kan give god sparring til kolleger og ledelse, i forhold til hvilken efteruddannelse der er nødvendig for os. Lige nu har vi fokus på teamudvikling, men projektledelse og kommunikation kunne også være relevant for os.

Underviserne er en stor del af successen

- Underviserne betyder rigtig meget. Deres personlige engagement i deres fag og i os som studerende er guld værd, og det er jo også årsagen til, at jeg bliver ved med at komme på LedelsesAkademiet. De undervisere jeg har haft i mit forløb, har alle været utroligt kompetente og rummelige og frem for alt inspirerende.

- Jeg har meget stor respekt for deres arbejde. Jeg mangler at skrive mit afgangsprojekt til efteråret, og så er jeg færdig med min akademiuddannelse. Det er en meget stor personlig sejr, og her er undervisernes funktion som både lærere, konsulenter og vejledere en stor del af successen, beretter Carina.

Anbefaler gerne investering i uddannelse

Carina er, som hun selv udtrykker det, ambassadør for uddannelse og anbefaler alle, hun kender, at komme i gang.

- Det gør jeg meget gerne og har jo allerede anbefalet det både til kolleger, venner og familie. Jeg synes, man får rigtig meget for den tid og de penge, man investerer i uddannelse på LedelsesAkademiet.

- Det er vigtigt, at man får den rigtige vejledning fra starten og bliver sporet ind på, hvad der er den mest optimale vej at gå, og det har i hvert fald virket for mig, slutter Carina.