banner

Vejledning til alle


Vores vejledere og virksomhedskonsulenter er parate til at hjælpe og vejlede dig eller din virksomhed - offentlig eller privat - i efteruddannelsessystemet.

Både enkeltpersoner og virksomheder - såvel offentlige som private - kan benytte erhvervsakademiets vejledere og konsulenter, der alle har et bredt kendskab til mulighederne indenfor efter- og videreuddannelse samt indblik i, hvad der kan lade sig gøre.

Kontakt os og få en uforpligtende snak om dine eller din virksomheds muligheder for kompetenceafklaring og efteruddannelse. Vi er altid parate til en snak, og vi glæder os til at hjælpe dig.

Husk tilskud til efteruddannelse

På DA/LO-området er der etableret en række kompetenceudviklingsfonde, som yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes omkostninger til efteruddannelse. 

Endvidere er det muligt for beskæftigede at søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), som refusion for en del af den arbejdsindtægt der tabes ved at uddanne sig i arbejdstiden. Læs mere om regler og betingelser på www.svu.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os for spørgsmål om de forskellige tilskudsmuligheder.

Vejledning til enkeltpersoner

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har tilknyttet vejledere, der er parate til at hjælpe og vejlede dig i efteruddannelsessystemet.

Vi tager udgangspunkt i din baggrund, dine behov og ønsker og hjælper med at finde de kurser eller den uddannelse, som opfylder dine behov og krav. Når du dygtiggør dig, står du stærkere på arbejdsmarkedet.

  • Ønsker du en uddannelse, der giver dig flere muligheder i jobbet, eller ønsker du at specialisere dig?
  • Er du ufaglært, og vil du gerne have papir på dine kundskaber?
  • Vil du gerne have job inden for et nyt arbejdsområde?
  • Vil du kvalificere dig til at komme ind på en ny uddannelse?

Du kan trygt henvende dig. Vi er her for at hjælpe dig på vej til efter- og videreuddannelse, som kan udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Kontakt os per mail eller telefon og aftal tid til en gratis og uforpligtende samtale, hvor vi kan tilrettelægge dit personlige efteruddannelsesforløb.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Vejledning til virksomheder

Hvad skal medarbejderne kunne for at udføre deres arbejde så effektivt og kompetent som muligt?

Medarbejderne skal være fleksible og kunne omstille sig hurtigt, så virksomheden bevarer konkurrenceevnen. Medarbejderne skal forholde sig til nye måder at arbejde på. Der er hele tiden brug for nye kompetencer.

Det kan være svært at få overblik over alle tilbud om efter- og videreuddannelse. Vi er på forkant med, hvad der sker på uddannelsesområdet og kan tilbyde en vurdering af virksomhedens behov for kompetenceudvikling. Og vejledningen er gratis.

Læs mere om gratis vejledning her.