banner

Merit


Hvad er merit?

Merit er en godskrivning af kvalifikationer. Det betyder, at hvis du får bevilget merit, får du godkendt et uddannelseselement fra et tidligere forløb, så det kan træde i stedet for dele af en ny uddannelse.

Hvad er forskellen på merit og realkompetencevurdering?

Merit er en godkendelse af de uddannelseselementer, du har gennemført i et andet uddannelsesforløb.

Realkompetencevurdering er en godkendelse af de erfaringer, du har oparbejdet fra mange forskellige sammenhænge - erfaringer som har givet dig kompetencer svarende til, hvad du kunne have opnået i et formelt uddannelsesforløb.

Du kan søge merit for moduler i en akademi- eller diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplommodul.

Kravene til merit er:

  • At dit uddannelseselement fra tidligere forløb er på et minimumniveau og fra en uddannelse baseret på en bekendtgørelse
  • At dit uddannelseselement fra tidligere forløb er gennemført med en godkendt eksamen
  • At der er ækvivalens mellem det uddannelsesforløb, du har taget og det modul, du søger merit til

Vejledning om merit

Vi tilbyder personlig vejledning til din meritansøgning. Hvis du ønsker vejledning, kan du kontakte os per telefon, på mail eller ved et aftalt møde.