banner

Om GVK


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er partner i projektet Globale VækstKompetencer (GVK).

Målet med projektet er at styrke eksport og vækst i 150 små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark gennem kompetenceudviklingsforløb for virksomhedernes medarbejdere med fokus på at styrke virksomhedernes internationale profil.

Samtidig kan eksterne kompetencer i form af en veluddannet ledig kandidat hjælpe med løsning af konkrete opgaver og forankringsproces med globalt islæt.

Hvem er vi?

Nogle af de stærkeste spillere indenfor uddannelse og kompetenceudvikling i Region Syddanmark har igen slået sig sammen og skal gennemføre projektet med 11,5 mio. kr. fra EU's Socialfond tildelt af Væksthus Syddanmark.

Bag GVK står:

  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Tietgen
  • Erhvervsakademi Sydvest
  • Syddansk Erhvervsskole
  • University College Syddanmark

Læs mere på gvk-projekt.dk.