Dimission Finansøkonom og Financial Controller

Finansøkonomer og Financial controllere dimitterer. Dimissionen afholdes i Bygning C.