Dimission for studerende fra laboratorie, jordbrug og proces

Vinterens færdiguddannede laboranter, pba'ere i laboratorie-, fødevare- og proces samt pba'ere i jordbrugsvirksomhed fejres med dimission.