Dimission Jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknologerne dimitterer. Dimissionen afholdes i lokaler A0.07-A0.09.