Dimission Markedsføringsøkonomer

Markedsføringsøkonomerne dimitterer