Dimission Service, Hospitality and Tourism Management - Odense

Studerende fra Service, Hospitality and Tourism Management dimitterer. Dimissionen afholdes i gæstekantinen.