Foredrag i Kaosklubben med spændende tema

Tema: Paradoksledelse, robusthed og kompleksitet

Begreberne robusthed og resiliens anvendes flittigt for tiden. Vi udforsker: Hvad er det? Hvorfor er det relevant i et ledelses-perspektiv? Hvordan hænger det sammen med paradokser og kompleksitet. Når vi arbejder med robusthed og resiliens, kan vi ikke komme uden om søsterbegreberne paradoksledelse og kompleksitet? Vi udforsker forskellige indgangsvinkler, erfaringer og perspektiver, der har relevans for lederskabet på hhv. det individuelle, sociale og organisatoriske niveau. 


Der vil være inspiration og forskellige vinkler fra:

For at være robust, skal du også være sårbar

- Lillian Fannikke, Ledelseskonsulent, University College Lillebælt

- Charlotte Jørgensen, Ledelseskonsulent, University College Lillebælt

Kendte teorier og modeller brugt i ukendte udfordringer

- Jens Kristiansen, Ledelseskonsulent, Tietgen

Derfor uddanner vi i paradoksledelse, robusthed og ledelse i kompleksitet

- Louis Lindholm, Chefkonsulent, Post Nord Danmark

Aftenen bydes velkommen og faciliteres af Jeannette Strand, partner og konsulent hos F10, Human Ressource

For ikke medlemmer er prisen 200 kr. inkl. fuld forplejning