Møde om efteruddannelse hos Kamstrup A/S

Kamstrup A/S og Byg Oven På kampagnen inviterer indenfor til et spændende møde om, hvordan vi ved hjælp af efter- og videreuddannelse udvikler kvalificeret arbejdskraft til industri og produktion.

Mødet giver konkrete informationer om, hvordan virksomheder og ansatte kan
tilrettelægge og iværksætte målrettet efter- og videreuddannelse, så medarbejderne
i virksomhederne løbende kompetenceudvikles, og så kvalifikationerne hele tiden er
up to date med udvikling og behov.

Tekniske og produktionsrettede akademimoduler er beregnet til, at medarbejdere
kan bygge oven på deres faglighed og uddanne sig på deltid, hvilket betyder, at
efter-og videreuddannelse kan kombineres med arbejdet.

Mødet henvender sig til alle med interesse for efter- og videreuddannelse på
virksomhederne, fabriks- og produktionschefer, teamchefer, HR,
tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Alle er velkomne.