Tech Talks - 3D og VR

EAL Tech Talks er en eftermiddag bestående af 4-5 oplæg med forskellige emner. Det kan være helt generelle emner, tekniske emner m.m.

Denne gang handler Tech Talks om 3D og VR og du vil denne eftermiddag møde passionerede oplægsholdere der vil komme med deres input til emnerne. 

Følg med på Facebook.