banner

For studerende

Er du fuldtidsstuderende på erhvervsakademiet, finder du herunder nyttige informationer til din studietid.

Strejke- og konfliktvarslinger

EAL følger overenskomstforhandlingerne i det offentlige tæt. Det vides endnu ikke præcist i hvilket omfang, en konflikt kan få konsekvenser for undervisning, eksamen og praktik.

LÆS HER, HVORDAN EN EVENTUEL KONFLIKT VIL PÅVIRKE DIT STUDIE.