banner

Legater


Legat Arbejdsgiverne

Til alle studerende på EAL

'Foreningen til uddeling af Arbejdsgivernes uddannelsesaktiviteter' uddeler hvert år et antal legatportioner. Legatet kan søges af unge, der er ansat i en af Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder.

Hvem kan søge?

  • Unge ansatte i en medlemsvirksomhed, som søger uddannelse inden for områder, der hører under Arbejdsgivernes interessefelt
  • Unge ansatte i en medlemsvirksomhed, som ønsker at uddanne eller videreuddanne sig inden for sit fagområde, f.eks. gennem ophold i en udenlandsk virksomhed eller uddannelsesinstitution

Uddeling af legatportioner

Størrelsen af legatportionerne fastsættes ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgning.

Ansøgningsskema

Ansøgere kan få yderligere oplysninger hos Arbejdsgiverne på tlf.: 66 17 33 33. Ansøgningsskema kan hentes på Arbejdsgivernes hjemmeside.

Ansøgning skal ske senest den 1. april 2018 til:

Arbejdsgiverne
Uddannelsesafdelingen
Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV
info@arbejdsgiverne.dk