banner

Ordensreglement


EAL ønsker at fremme et godt studiemiljø med en ansvarlig studieadfærd.
Det er et fælles ansvar for alle at bidrage til, at EAL er en uddannelsesinstitution, hvor alle opfører sig hensynsfuldt og respektfuldt over for hinanden. For at understøtte dette har EAL udarbejdet følgende retningslinjer:

Ordensregler

 • Optræd høfligt og respektfuldt over for hinanden - mobning tolereres ikke
 • Opfør dig hensynsfuldt overalt på EALs område, på studieture og i praktik
 • Overhold skiltning og medarbejdernes anvisninger
 • Offentliggør kun optagelser af andre efter samtykke
 • Rygning foregår kun udenfor i de afmærkede rygezoner

Konsekvenser ved overtrædelse:

 • En studerende, der udøver støjende eller respektløs adfærd kan til enhver tid blive bedt om at forlade undervisningen. Enhver underviser og øvrige medarbejdere på EAL har beføjelse til at træffe afgørelse herom.
 • I gentagne tilfælde af støjende eller respektløs adfærd kan uddannelsesdirektøren for den relevante uddannelse træffe afgørelse om bortvisning af den studerende i kortere eller længere perioder, eller i særligt grove tilfælde kan der træffes afgørelse om permanent bortvisning fra EAL.
 • En studerende, der føler sig uberettiget bortvist, skal kontakte uddannelseschefen for den relevante uddannelse med sin klage.

Strafbare handlinger

 • Alle studerende har til hver en tid pligt til at overholde Straffeloven, samt eventuelle særlove og regler inden for våbenhold, euforiserende stoffer, IT kriminalitet m.v.

Konsekvenser ved overtrædelse:

 • EAL forbeholder sig retten til at indgive en politianmeldelse mod en studerende i alle tilfælde, hvor der er mistanke om strafbare handlinger, hvad enten det er brandstiftelse, hærværk, tyveri, voldelig adfærd, dokumentfalsk, deling af ulovlige filer fra internettet, offentliggørelse af optagelser uden samtykke, besiddelse af euforiserende stoffer eller våben, eller andre former for strafbare handlinger.
   

Tag altid fat i din studievejleder, hvis du oplever at EALs ordensregler bliver overtrådt, eller hvis du føler dig chikaneret. 

Læs hele EALs regelsæt her