banner

Studiemiljø


Erhvervsakademiet er indrettet med mange gode faciliteter, f. eks., auditorium, laboratorier, IT-lokaler, undervisningslokaler, bibliotek, kantine m.m. for at nævne de væsentligste. Faciliteterne kan benyttes uden for den egentlige undervisningstid, og de skulle gerne være med til at fremme kreativitet og innovativ tænkning.

Undervisningen

Undervisningen er baseret på en kombination af teori og praksis, så vores studerende får et solidt grundlag for deres videre karriere. I løbet af uddannelsen er der et tæt samarbejde med erhvervslivet, bl.a. i form af virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger, praktikforløb og projekter.

Du vil møde undervisere, der vil klæde dig på til en spændende karriere. Underviserne er erhvervsrettede, praksisbaserede og kvalitetsbevidste og vil stå for en undervisning og læringsforløb, der er baseret på den nyeste udvikling inden for dit fagområde.

Uddannelsen er velorganiseret og tilrettelagt pædagogisk. Undervisningen foregår som en kombiation af forelæsninger, holdundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedsbesøg.

Undervisernes mål er at ruste dig både fagligt og menneskeligt med viden og værktøjer til en karriere og sikre en praksisnær undervisning, der kombinerer teori og praksis.

Mentorordning og studiegrupper

På nogle uddannelser bliver du tilknyttet en mentor og sat i studiegrupper.
Mentoren kan rådgive dig og lytte til dine oplevelser, udfordringer og generelle studietrivsel. En mentor er en person, du altid kan gå til, og som kan hjælpe dig godt videre.
I studiegrupper bestående af flere studerende kan I i fællesskab løse opgaver og samarbejde om større projekter, I får gode sociale relationer og kan hjælpe hinanden godt igennem studiet.

En stærk international profil

Erhvervsakademiet har gennem et solidt netværk opbygget et godt ry og et kendt navn i den internationale uddannelsesverden. Derfor kommer der hvert år mange udenlandske studerende for at følge vores engelsksprogede uddannelser. Det giver studiemiljøet på vores uddannelser et spændende multikulturelt præg til gavn for både de udenlandske og de danske studerende.

De studerende bliver vant til at omgås og samarbejde med personer med andre kulturelle baggrunde, og de er derfor godt rustede til det globaliserede erhvervsliv. Der er integreret et internationalt element i alle uddannelser i form af fag der undervises på engelsk, foredrag med udenlandske gæsteforelæsere samt forskellige arrangementer med internationalt præg.

Desuden bruger vi det internationale netværk til at sende vores danske studerende på udlandsophold. Det er vigtigt for os, at vores studerende har gode muligheder for at tage en del af deres uddannelse i udlandet, enten som studieophold på en uddannelsesinstitution eller som et praktikforløb i en virksomhed, hvor de får styrket deres faglige og internationale kompetencer.

Vi medvirker i en række samarbejder med uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden og kan derfor hjælpe vores studerende med at arrangere udvekslingsophold hos en af vores mange samarbejdspartnere inden for det område, de studerer.

EAL Events

Som et led i at skabe det bedst mulige studiemiljø, har erhvervsakademiet sin egen event-funktion med fokus på de studerendes sociale miljø. Erhvervsakademiet tilbyder en række faglige og sociale events for alle studerende. Nogle af de events erhvervsakademiet tilbyder er bl.a. Winter og Summer Games, semesterstartfester, vinsmagning, udflugt til f.eks. Legoland og meget mere. Se vores events her.

Du kan kontakte erhvervsakademiets eventkoordinator Christian Bo Nissen på chni@eal.dk, hvis du har en god idé til et event eller har brug for yderligere oplysninger om vores events.