banner

Studieråd og udvalg


At være i øjenhøjde med de studerende er en central værdi på Erhvervsakademiet Lillebælt. Derfor er studenterdemokratiet en vigtig del af organisationen, som bl.a. har til formål at sikre den løbende dialog mellem ledelse og studerende med henblik på at sikre et involverende studiemiljø samt kvaliteten af vores uddannelser. På Erhvervsakademiet Lillebælt er de studerende repræsenteret på flere niveauer og med forskelligt fokus.

Studieråd (SR)

SR er et uddannelsesnært organ og består af repræsentanter fra alle semestre/uddannelser/hold samt uddannelseschefen for den pågældende uddannelse.

SR mødes minimum to gange pr. semester og kan også afholde møder uden deltagelse af uddannelseschefen, hvis de studerendes repræsentanter ønsker dette.

Studieråd arbejder eksempelvis med:

 • Tilfredshedsundersøgelser og studiekvalitet
 • Evalueringer af praktik
 • Øvrige evalueringer
 • Læringsaktiviteter
 • Studieordning
 • Fælles læringsaktiviteter på tværs af hold og uddannelser
 • Valg af repræsentanter til De Studerendes Råd

De Studerendes Råd (DSR)

DSR består af repræsentanter fra studierådene og rektor. I DSR adresseres tværgående temaer i Erhvervsakademiet Lillebælt.

DSR mødes minimum én gang pr semester og kan også afholde møder uden deltagelse af rektor, hvis de studerendes repræsentanter ønsker dette.

Rådet arbejder eksempelvis med:

 • Socialt miljø og studiemiljø
 • Fastholdelse
 • Markedsføring af Erhvervsakademiet Lillebælt overfor kommende studerende
 • Markedsføring af studieophold i udlandet (evt. fællesarrangement og oplysningsuge)
 • Den videre kontakt med dimittender
 • Tilfredshedsmålinger og studiekvalitet
 • Uddannelsespolitiske aktiviteter
 • Valg af repræsentanter til Erhvervsakademiet Lillebælts bestyrelse

Er du studerende på erhvervsakademiet, kan du læse referater fra møder i DSR m.m. i DSRs rum 'DSR-EAL' på Fronter. 

Udvalg

Festudvalg, fredagsbarudvalg mv. kan nedsættes under ansvar af SR eller DSR.

Uddannelsesudvalg

De studerende har to pladser i hvert af de 9 uddannelsesudvalg på Erhvervsakademiet Lillebælt. Uddannelsesudvalgene består herudover af aftagere, undervisere og uddannelseschefen for uddannelsesområdet.

Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt den regionale uddannelsesdækning.

Bestyrelsen

De studerende har to pladser i bestyrelsen. Alle studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har ret til at opstille og stemme på de studerendes repræsentanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen på i alt 13 medlemmer består desuden af to undervisere samt 9 eksternt udpegede medlemmer, som repræsenterer hver deres uddannelsesområde, erhverv og arbejdsmarked. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, og er bl.a. ansvarlige for fastlæggelse af målsætninger og strategi for uddannelserne samt forvaltning af erhvervsakademiets midler.