banner

For nye studerende


Ansøgning - SU, SU-lån og ansøgningsfrister


Du kan tidligst søge SU, når du:

  1. Har modtaget dit optagelsesbrev. I optagelsesbrevet vil der være angivet, hvornår du tidligst må søge SU. Du skal søge SU via minSU på su.dk.
  2. Har bekræftet din studieplads
  3. På minSU skal din aktuelle uddannelse fremgå øverst i ”Søg SU” billedet.
    Se eksempel nedenfor.

Vær opmærksom på at der er forskellige tidsfrister, alt efter hvad du skal søge om eller ændre. Det er vigtigt, at fristerne overholdes, da der ikke kan dispenseres fra disse frister. Du finder mere information omkring tidsfrister samt oplysninger om specifikke datoer på su.dk.

Krav for at modtage SU

Du er forpligtiget til at sætte dig ind i SU-reglerne. Reglerne finder du på su.dk. Du skal hele tiden være studieaktiv, ellers stoppes din SU. Dette gælder også, hvis du kommer mere end 6 eller 12 måneder bagud med dit studie i forhold til dit SU-forbrug. Hvis du bliver forsinket på grund af sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, kan du søge om at få tildelt ekstra SU-klip.

MinSU, e-boks og mails

Mange af dine SU-oplysninger finder du på minSU. Vær opmærksom på at de automatiske breve, du modtager om din SU, herunder den årlige støttemeddelelse, sendes til din e-boks. Øvrige henvendelser vedrørende din SU vil blive sendt til din studenter-mail.

Skat

Der skal betales skat af din SU. Som regel bruger man sit hovedkort eller frikort. Du kan kontakte skattecenteret, hvis du har spørgsmål om skat, eller du kan søge mere information på skat.dk.

Yderligere information om SU

Du kan finde yderligere information om SU på su.dk. Her finder du blandt andet oplysninger om ansøgningsfrister, studielån, fribeløb samt øvrige regler i forbindelse med din SU. Her kan du også løbende holde dig opdateret med nyheder og følge med i det, der sker, omkring din egen SU på minSU.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte den medarbejder, der sidder med din SU. Se hvem der er din SU-vejleder her.