banner

For professionsbachelorer


Hvordan søger du SU til professionsbacheloruddannelserne (PBA)


Du skal søge SU via minSU på su.dk.

Se hvornår du tidligst kan søge SU her.

SU i sommerferien mellem erhvervsakademiuddannelsen (AK) og PBA

Hvis du består din AK i juni, juli eller august og påbegynder din PBA i august eller september samme år, kan du få SU i sommerferien. Hvis du afslutter din AK tidligere end juni, kan du ikke modtage SU i sommerferien. Hvis du vælger ikke at søge SU i sommerferien, skal du være opmærksom på, at du kun vil have det mellemste fribeløb i juli og august. 
Klik her og se listen med professionsbacheloruddannelser med adgang via erhvervsakademiuddannelser.

Du kan ikke få SU i sommerferien, hvis du skifter studieretning imellem din AK og din PBA. Kontakt din studievejleder for at høre nærmere.

Hvis du får dispensation til at begynde på en PBA

Det er ikke muligt at få SU til din PBA, så længe du ikke har bestået din akademiuddannelse. Dette gælder også, selvom du har fået dispensation til at begynde på PBA.

Det vil dog være muligt at få SU i ferien, hvis du bliver optaget betinget på din PBA, idet det forventes, at du består din AK, inden du skal begynde på PBA. Hvis du ikke som forventet består din AK inden studiestart på PBA, vil din SU til denne uddannelse blive stoppet. Såfremt dette sker, kan du tage kontakt til din SU-vejleder for at høre om dine muligheder for igen at få SU på PBA.

Yderligere information om SU

Du kan finde yderligere information om SU på su.dk.