banner

Specialpædagogisk støtte (SPS)


Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige former for hjælpemidler eller en støtteperson.

På Erhvervsakademiet Lillebælt er det studievejlederne, som administrerer Specialpædagogisk Støtte. Du finder mere information om SPS på studievejledernes side her.