banner

Transportrabat


Ungdomskort

Som studerende på en videregående uddannelse, kan du søge om at få et ungdomskort, der giver rabat til offentlig transport. Ungdomskortet giver dig mulighed for at rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Med kortet, kan du også rejse ubegrænset i dit eget takstområde, samt få rabat til rejser i andre takstområder og på tværs af takstområder.
Du kan søge om at få et ungdomskort på ungdomskort.dk.

Hvis du er berettiget til SU kan du få ungdomskort. Kortet koster ca. 600 kr. pr. måned.

Kilometerpenge

Du kan søge om kilometerpenge, hvis du ikke har adgang til offentlig transport, eller har en forøget rejsetid eller ventetid på 2 timer, i forhold til kørsel i bil. Du skal søge om kilometerpenge via et skema, som du kan finde på ungdomskort.dk. Skemaet skal efterfølgende sendes til SU-kontoret på dit lokale uddannelsessted, med bilag som dokumenterer rejseform og ruteplan fra f.eks. rejseplanen.dk og krak.dk.

Transport i forbindelse med praktik

Skal du i praktik, kan du få Ungdomskort til din daglige rejse fra din bopæl til dit praktiksted. Det er vigtigt at adresserne stemmer overens med de adresser, der er anført på praktikkontrakten.

Ligger dit praktiksted i samme takstområde, som dit almindelige Ungdomskort gælder til, skal du ikke søge om et nyt Ungdomskort men bruge dit almindelige Ungdomskort.

Ligger dit praktiksted i et andet takstområde (uanset om du allerede har et Ungdomskort eller ej), skal du godkendes til to forskellige Ungdomskort (dit almindelige og et til den sekundære rejsestrækning). Husk derfor at kontrollere, at du både er godkendt til strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted og strækningen mellem din bopæl og adressen på praktiksted.

Det er en betingelse, at du har et Ungdomskort til din daglige rejse mellem hjem og uddannelsessted, for at du kan få et Ungdomskort til dit praktiksted.

Transport i forbindelse med prøvetagninger el. lign.

Hvis det er en nødvendighed, at du skal ud på praktikstedet for eksempel ved prøvetagninger og lignende, kan der i visse tilfælde gives dispensation. Det er imidlertid meget sjældent, at det gives.

Vil du alligevel forsøge at søge ungdomskort til perioden med opgaveskrivningen efter endt praktikforløb, bedes du sende dokumentation til SU-medarbejderen. Dokumentationen skal beskrive, at det er en nødvendighed, at du skal ud på praktikstedet, og at det ikke er noget, som kan klares ved kommunikation pr. mail og telefon. Husk at dokumentationen skal være med underskrift fra dig og dit praktiksted.

Dokumentationen vil efterfølgende blive sendt til en vurdering ved SU-styrelsen, som tager stilling til, om du kan godkendes til ungdomskortet. Vær i god tid, da sagsbehandling ved SU-styrelsen tager tid.