banner

Individuel kompetencevurdering


Opfylder du ikke adgangskravene, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering hos studievejlederen på den uddannelse, du ønsker optagelse på.

Du kan få lavet en individuel kompetencevurdering hvis:

  • Du ikke fik afsluttet din gymnasiale eksamen, men har taget eksamener på andre studier
  • Du har mangeårig erhvervserfaring, som giver dig relevante kompetencer i forhold til den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Bemærk, at adgangsgivende fag som matematik og økonomi normalt ikke kan erstattes af erhvervserfaring

Vurderer studievejlederen, at din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med de gældende  adgangskrav, er du ansøgningsberettiget i kvote 2 på lige fod med de øvrige kvote 2 ansøgere.

Hvordan får jeg lavet en individuel kompetencevurdering?

Hvis du ønsker at få lavet en kompetencevurdering, skal du kontakte studievejlederen for den uddannelse, du ønsker optagelse på. Du skal indsende alle de bilag, du ønsker vurderet.

Eksempler på relevante bilag:

  • Eksamensbeviser fra folkeskolen og frem til nu
  • Bevis for erhvervsarbejde, f.eks. udtalelser, kontrakter eller lønsedler
  • Et CV med et overblik over dine uddannelser og din erhvervserfaring