banner

Studenterrådgivningen


Du kan som studerende altid kontakte studenterrådgivningen og få hjælp. Studenterrådgivningen kan hjælpe dig, hvis du f.eks. har problemer som eksamensangst, stress eller andre personlige problemer. Du kan også kontakte studenterrådgivningen, hvis du blot har brug for nogle gode tips omkring gruppearbejde m.m.

Studenterrådgivningen kan tilbyde hjælp fra psykologer, socialrådgivere med psykoterapeutisk efteruddannelse og psykiatriske speciallægekonsulenter - alt efter hvilken situation du står i.
Alle medarbejdere har tavshedspligt, og du har også mulighed for at være anonym, når du henvender dig til rådgivningen.

Studenterrådgivningens formål

Formålet med studenterrådgivningen er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på de videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation.

Målet er at hjælpe studerende i målgruppen, så de kommer gennem studierne uden unødig forlængelse – og uden unødigt frafald.

Du kan læse mere om studenterrådgivningen og dine muligheder her.