banner

Vejledningsformer


På Erhvervsakademiet Lillebælt arbejder vi med tre forskellige former for studievejledning, som du kan læse mere om herunder.

Den individuelle vejledning

Tager udgangspunkt i den enkelte studerendes forudsætninger og behov, og kan eksempelvis indeholde følgende elementer:

 • information/vejledning om uddannelsen – herunder tilbud om indslusningssamtale
 • information om uddannelsens enkelte elementer – eksempelvis praktikforløb
 • information om jobfunktioner og aktuel beskæftigelsessituation
 • information/vejledning til personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, herunder hjælp til at søge Specialpædagogiske Støtte (SPS)
 • gennemførelsesvejledning herunder tilbud om vejledningssamtale til studerende, hvor der er en formodning om ophør på uddannelsen
 • vejledning til studerende, der er dumpet til semestrets prøver

Den kollektive vejledning

Indeholder vejledning der er fælles for alle studerende, og kan for eksempel indeholde følgende elementer:

 • orientering om uddannelsens mål, opbygning og delelementer – eksempelvis studieordningen 
 • information om speciale-, hovedopgave- og praktikforløb
 • orientering om Statens Uddannelsesstøtte (SU), Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og specialpædagogisk støtte (SPS)
 • orientering om PC-ordning
 • information om prøvernes indhold og forløb
 • workshops i studieteknik og rapportskrivning

Den gruppevise vejledning

Tager udgangspunkt i faglig og pædagogisk vejledning, og kan blandt andet indeholde følgende elementer:

 • vejledning i forbindelse med projektarbejde
 • vejledning fra et tilknyttet mentorkorps, der består af undervisere, 'ældre' studerende og erhvervsrepræsentanter