banner

Barsel


Selvom du skal være forældre, er der ingen grund til at opgive dit studie. Mange ser faktisk studietiden som det helt rigtige tidspunkt at få et barn.

Hvad skal du gøre?

Når du skal på barsel som studerende, skal du ikke melde dig ud eller tage orlov. Du skal derimod gøre erhvervsakademiet opmærksom på, at du i en periode ikke studerer eller studerer på nedsat tid pga. barsel. Det kan du gøre hos enten studiesekretæren eller studievejlederen på dit studie.

Du skal medbringe dokumentation i form af f.eks. vandrejournal, fødselsattest eller adoptionspapirer.

Planlægning

Når du (eller din kæreste/kone) får fastsat en terminsdato, kan du kontakte din studievejleder, for at tale med vedkommende om dit fremtidige studieforløb. Stil dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvornår forestiller du dig, at du vil gå fra studierne?
  • Hvornår forestiller du dig, at du vil vende tilbage?
  • Hvordan hænger dine ønsker sammen med dit studie?

Det giver oftest problemer at vende tilbage midt i et semester – og mange gange er det slet ikke muligt. Kontakt din studievejleder eller kig i studieordningen under din uddannelse for at få overblik over dit studies struktur.

Selvom du har lagt et helt perfekt studieforløb, må du være forberedt på at graviditet og barsel ikke altid forløber, som man har planlagt. Måske er din graviditet hårdere end forventet, måske føder du tidligere end planlagt eller lignende. Måske er dit barn ikke klar til at blive passet ude, når du havde tænkt dig at skulle starte – eller måske er du ikke klar til at få dit barn passet. Det er helt i orden at lave en optimistisk studieplan. Mange studerende har gået til eksamener eller afleveret opgaver i de sidste uger op til fødslen. Men sørg for at være mentalt forberedt på at det kan gå anderledes.

Økonomi

Du kan få tildelt ekstra SU-klip. Du kan finde mere information om, hvordan du kan fordele dine SU-klip på SU’s hjemmesideKontakt SU-vejlederne, hvis du er i tvivl om, hvordan det foregår.

Må man godt være studieaktiv selvom man er på barsel?

Selvom du har søgt om barsel, må du godt være studieaktiv. Det kan være, at det er muligt for dig, og at du har overskud til at læse et eller flere fag alligevel. Snak med din studievejleder om hvilke muligheder du har. 

Særlig omstændigheder i forbindelse med barsel eller graviditet

Skulle der opstå særlige omstændigheder i forbindelse med din barsel eller graviditet f.eks. sygdom eller behov for en forlænget barsel, skal du kontakte studievejlederen for at høre om dine muligheder.

Barsel og dine socialrettigheder

Studenterrådgivningen har lavet en pjece, der handler om dine sociale rettigheder som studerende på barsel. Find pjecen på Studenterrådgivningsens hjemmeside.