banner

Dispensation


Som studerende har du mulighed for at søge om dispensation i en række situationer, hvis f.eks der foreligger sygdom, funktionsnedsættelse eller andre særlige omstændigheder. Din dispensationsansøgning skal altid være begrundet, og du skal vedlægge relevant dokumentation. Din dispensation vil blive afgjort ud fra en konkret og individuel vurdering af din situation, men baseres på de retningslinjer, der er givet fra Dispensationsudvalget på Erhvervsakademiet Lillebælt, som består af prorektor, en uddannelseschef, en underviser og en studerende. Du vil modtage skriftligt svar på din dispensationsansøgning på din edu.eal-mail.

Du kan søge om dispensation for følgende situationer fra Eksamensbekendtgørelsen:

 • § 5: Du er automatisk tilmeldt alle eksamener. Du kan ikke framelde dig en eksamen. Du kan ikke gå til en gruppeeksamen alene. Du kan ikke gå et semester om
 • § 6: Du har 3 eksamensforsøg til hver eksamen
 • § 8: Førsteårsprøven skal være bestået inden for 2 år
 • § 10: Studiestartsprøven skal være bestået på højst 2 forsøg inden for 3 måneder fra uddannelsens start
 • § 14: Mundtlige eksamener er offentlige
 • § 18: Eksamenssproget er dansk (eller norsk eller svensk) på danske uddannelser og engelsk på engelske uddannelser, med mindre andet fremgår af din studieordning
 • § 35: Der skal lægges vægt på formulerings- og staveevne ved bedømmelsen af din hovedopgave eller dit bachelorprojekt i det omfang, der står anført i din studieordning

Du skal søge om dispensation skriftligt ved at udfylde dette skema. Din ansøgning skal være begrundet, og du skal vedlægge dokumentation. For at få dispensation skal der normalt foreligge usædvanlige forhold så som sygdom, funktionsnedsættelse eller andre særlige omstændigheder. Send din dispensation til dispensation@eal.dk. Din ansøgning vil blive forsøgt afgjort inden for 2 uger fra ansøgningsfristerne, der er nævnt nedenfor.

Ansøgningsfrister i 2017

I foråret 2017 gælder disse ansøgningsfrister for dispensationsansøgninger:

 • 02. januar
 • 23. januar
 • 13. februar
 • 06. marts
 • 27. marts
 • 18. april
 • 9. maj
 • 30. maj
 • 19. juni

Hvis du er i tvivl om, hvordan du søger om dispensation, skal du kontakte din studievejleder. Studievejlederen kan hjælpe dig med at vurdere, hvad du kan søge dispensation for, med hvilke begrundelser og med hvilken dokumentation.