banner

Eksamensklager


Som studerende har du mulighed for at klage over en eksamen eller prøve.
Ønsker du at klage over din eksamen eller prøve, skal du gøre det senest 2 uger efter, at du har fået offentliggjort din karakter. Du skal klage skriftligt, og din klage skal være begrundet. Klagen skal sendes til eksamensklager@eal.dk og vil derefter blive formidlet videre til din underviser og den censor, som deltog i eksamen eller prøven.

Du kan klage over følgende – både ved mundtlige og skriftlige eksamener eller prøver:

  • Indholdet af den opgave du er blevet stillet, for eksempel hvis den ikke svarer til læringsmålene
  • Afviklingen af din eksamen eller prøve for eksempel hvis du ikke er blevet behørigt informeret om tid eller sted
  • Den karakter du har fået. BEMÆRK: Hvis din klage medfører, at du får tilbudt en omprøve eller en ombedømmelse, nulstilles din karakter og du kan risikere at få en lavere karakter end den oprindelige.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du klager over din eksamen eller prøve, skal du kontakte din studievejleder, som også kan hjælpe dig med at skaffe et eksemplar af spørgsmålene, hvis du har brug for disse for at kunne skrive din klage. Det er vigtigt, at du i din klage kommer med konkrete eksempler, som underbygger dine argumenter. Det vil gøre det nemmere for underviser og censor at behandle din klage.

Du kan læse om alle reglerne for klager over eksamen eller prøver i eksamensbekendtgørelsen på retsinformation.dk.