banner

Forlænget tid til prøver


Du kan som studerende på erhvervsakademiet søge om forlænget til tid til skriftlige eller mundtlige prøver, hvis du er ordblind, eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Eksempler kan være forlænget forberedelsestid, forlænget skrivetid, længere tid til at gennemføre den skriftlige prøve, afvigelser i øvrigt fra studieordningen eller mulighed for at tage en bisidder med ved prøven. Tal med din studievejleder i god tid inden prøven finder sted, så du kender dine muligheder for at søge om forlænget tid til prøver.

Du skal ansøge forlænget tid til prøver ved at udfylde dette ansøgningsskema, og sende det til din studievejleder senest 4 uger før afholdelse af prøven.
Anfør på skemaet alle de prøver, du ønsker at søge forlænget tid til.

Hvis du ikke modtager Specialpædagogisk Støtte, skal du huske at vedlægge dokumentation for din ordblindhed eller funktionsnedsættelse.