banner

Orlov


Der kan være mange grunde til at tage orlov, f.eks. arbejde eller sygdom. Studievejlederen på erhvervsakademiet kan rådgive dig om reglerne og ansøgningsproceduren og også hjælpe dig med at tænke din situation igennem. Måske er orlov slet ikke den rigtige løsning.

Hvornår kan du søge om orlov?

Når du har gennemført det første år af din erhvervsakademiuddannelse, din professionsbacheloruddannelse, eller første semester af din top-up uddannelse kan du søge om orlov

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan følge undervisning, gå til eksamen eller få SU mens du har orlov, og afhængig af hvilken uddannelse du er på, vil der være en maksimum længde for, hvor lang din orlov kan være. Din orlov slutter altid ved udgangen af et semester, altså enten den 31. januar eller 31. august, så du er klar til at genoptage din uddannelse i det efterfølgende semester.

Skal du på barsel, skal du ikke søge om orlov, da der gælder andre regler under barselsorlov. Læs mere om barselsorlov og SU under barsel

Kontakt altid din studievejleder, hvis du påtænker at søge orlov.

Hvad skal du gøre?

Du kan søge om orlov ved at udfylde dette  ansøgningsskemaet, som du kan downloade her på siden. Din ansøgning om orlov skal godkendes af din studievejleder, og det er altid en god idé at få en snak med studievejlederen på din uddannelse, inden du søger om orlov.

Ønsker du at afbryde en periode med orlov og genoptage din uddannelse, gøres dette bedst ved starten af et semester. Det giver oftest problemer at vende tilbage midt i et semester – og mange gange er det slet ikke muligt. Kontakt din studievejleder for at få en snak om dine muligheder.

Du kan ikke søge om orlov med tilbagevirkende kraft.

Økonomi

Du kan ikke få SU, mens du holder orlov, og SU'en stopper fra udgangen af den måned din orlov begynder.

Hvis SU-systemet når at udbetale SU efter  din orlov er begyndt, skal du betale SU tilbage. Derfor er det vigtigt, at du får søgt om orlov i god tid, så studiesekretæren kan nå at underrette SU om, at du holder orlov. Dit SU-fribeløb forhøjes i de måneder, du har orlov. Fribeløbet er det samme, som hvis du fravælger SU.

Mens du har orlov, vil du normalt ikke være berettiget til kontanthjælp, men du kan - før du søger orlov - kontakte kommunen med henblik på at få afklaret dine rettigheder.

Hvis du tror, at du er dagpengeberettiget og ønsker dagpenge i en orlovsperiode, skal du i god tid inden orlovens start kontakte din A-kasse for at få oplyst dine muligheder.

Er du betalings studerende med statsborgerskab uden for EU?

Som betalingsstuderende har du som udgangspunkt ikke ret til at tage orlov på linje med andre studerende, undtagen ved barsel.

Søger du om barselsorlov er du forpligtet til at meddele dette til din studievejleder på Erhvervsakademiet Lillebælt, samt til Styrelsen for Integration og Fastholdelse.

Hvis du af andre grunde alligevel tager orlov, er din studievejleder forpligtet til at meddele dette til Styrelsen.