banner

Sygdom


Selvom du er ramt af længerevarende sygdom, har du stadig mulighed for at være studerende.

Hvis din sygdom går ud over dit studie

Hvis din sygdom forhindrer dig i at studere, skal du tale med din studievejleder, som har overblikket over regler og praksis på netop dit studie.

På nogle studier er der mulighed for at studere på nedsat tid, hvor der på andre ikke findes den mulighed. Derimod kan der være mulighed for at sygemelde sig et helt semester. Derfor er det vigtigt, at du tager nogen forholdsregler, inden du kommer bagud.

Generelt gælder det, at erhvervsakademiet tager hensyn til sygdom, og du vil ofte kunne få dispensationer i forbindelse med frister og deadlines i den udstrækning, det er muligt. Dette vil dog kun ske på baggrund af dokumentation f.eks. lægeerklæring. Bemærk dette er for egen regning.

Husk også at psykiske problemer, traumatiske oplevelser, svære sygdomsforløb eller dødsfald i den nærmeste familie kan kategoriseres som sygdom.

Økonomi under sygdom

Du har mulighed for at søge om ekstra klip, hvis din studietid bliver forlænget pga. sygdom. Kontakt SU-vejlederne eller se på SU’s hjemmeside for mere information.

Eksamen og sygdom

Hvis du bliver forhindret i at deltage i en prøve på grund af sygdom, bliver dit eksamensforsøg annulleret, og du har mulighed for at gå til reeksamen. Dette kan også ske pga. en voldsom uforudset hændelse f.eks. dødsfald i den nærmeste familie. Se nedenstående for mere information om, hvordan du skal forholde dig.

Hvad skal du gøre?

Erhvervsakademiet stiller en række krav til dig, hvis du skal være omfattet om reglerne om sygemelding, dispensation eller reeksamen. Nedenstående gælder også, hvis du bliver syg under en eksamen:

  • Meld dig syg hos studiesekretæren på din uddannelse senest 2 dage efter prøvens afholdelse
  • Søg læge
  • Fremskaf dokumentation f.eks. lægeerklæring. Det skal fremgå, hvilken dato eller i hvilken periode du er/har været syg (og at du kontaktede lægen senest på eksamensdagen). Bemærk at du selv skal betale for lægeerklæring
  • Send eller aflever dokumentationen til /studiesekretæren på din uddannelse senest  1 uge efter prøvens afholdelse. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at fremskaffe dokumentationen rettidigt. Det kan betyde, at du skal orientere lægen om, at du har brug for akut hjælp

Hvis erhvervsakademiet modtager din sygemelding og dokumentation rettidigt, vil du blive registreret som syg, og du vil ikke komme til at skulle bruge et eksamensforsøg. Afhængig af din sygdom og situation vil du blive tilmeldt reeksamen.

Hvis erhvervsakademiet ikke modtager noget fra dig, vil eksamen tælle som et af dine tre forsøg og du vil automatisk blive tilmeldt reeksamen.