banner

Inno12


Inno12 er et intensivt innovationsprojekt der bringer erhvervet ind i uddannelserne og uddannelserne ud i erhvervet

I 12 timer inviteres et hold studerende indenfor i en virksomhed, hvor forretningsområder og arbejdsprocesser får et grundigt eftersyn. De studerende kaster sig over virksomhedernes udpegede indsatsområder med friske øjne og med deres forskellige faglige baggrunde.

I 12 timer arbejdes der intensivt på udarbejdelse af tiltag som kan hjælpe virksomheden. Undervejs præsenterer de studerende deres idéer for et udvalg af repræsentanter fra virksomheden som godkender de projekter, de synes, der er mest potentiale i at arbejde videre med.   

Den studerende får erhvervslivet ind under huden og prøver deres teori af i praksis, mens virksomheden får inspiration til nye idéer og konkrete anvendelige løsninger der kan implementeres i virksomheden efterfølgende.

Kontakt Kommunikations- og erhvervskontaktchef Alice Petersen på tlf. 51 22 52 32 eller alpe@eal.dk for yderligere informationer.