banner

Om Karrierevejledningen


Karrierevejledningen er en direkte indgang til vores uddannelser for virksomheder, der ønsker et vidensamarbejde, der giver:

  • Flere kræfter til løsning af de daglige opgaver
  • Mulighed for at få analyseret og løst aktuelle problemstillinger der ellers ikke vil være tid til
  • Nye idéer, nye vinkler, ny viden til din virksomhed
  • Et godt rekrutteringsgrundlag – muligheden for at afprøve en evt. fremtidig medarbejder i praksis

Vi har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at finde de rette studerende, og vi videreudvikler vores uddannelser konstant for på bedste vis at imødekomme ønsker og behov fra virksomheder.

Erhvervsakademiet udbyder over 30 videregående uddannelser, og paletten af tilbud er bred og alsidig; hvad enten du søger kompetencer inden for økonomi, handel, IT, laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi, jordbrug, byggeri eller teknik på videregående niveau, kan Erhvervsakademiet Lillebælt servicere dig.

20 % af de studerende har international baggrund, og vi har over 20 sprog repræsenteret.

Søg mere information under 'studerende i virksomheden' og 'innovationsforløb' og se hvilke muligheder, der er for at få de studerende bragt på banen i din virksomhed.