banner

Om vores uddannelser


De uddannelser vi udbyder til studerende og virksomheder er alle professionsrettede, hvilket betyder, at de sigter mod ansættelse i bestemte jobs eller inden for nærmere afgrænsede funktionsområder, f.eks. som bygningskonstruktør i anlægsprojekter, softwareudvikler i en IT-virksomhed, ansættelse i den finansielle sektor eller leder i detailhandelen. Med over 30 videregående uddannelser dækker vi et bredt spekter af professioner og brancheområder.

Det professionsnære i uddannelserne sikres ved, at virksomhedsrepræsentanter fra forskellige brancher deltager aktivt i de lokale uddannelsesråd og videncentre, og derved bidrager til at uddannelsens indhold løbende holdes aktuelt i forhold til virksomhedernes kompetencebehov, ligesom der benyttes udefra kommende gæsteforelæsere fra virksomheder, som bringer ny og højaktuel viden ind på uddannelserne.

Folketinget har tidligere vedtaget, at alle korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser skal indeholde en obligatorisk praktikperiode. Praktikperioden varierer i længde afhængig af uddannelse, og har til formål at sikre den studerendes kendskab til det valgte professionsområde i praksis samt at skabe kontakt mellem virksomheder og nyuddannede. For din virksomhed er praktikperioden en god mulighed for at prøve de unge nyuddannede af i en periode, og hvis der er god kemi mellem praktikanten og virksomheden, er det nærliggende at lade praktikopholdet udvikle sig i retning af en egentlig ansættelse.

Vær med til at sikre at din virksomheds kompetencebehov bliver dækket ind. Deltag aktivt i uddannelsen af fremtidens medarbejdere.