banner

Studerende i virksomheden


At få en studerende ind i virksomheden giver flere fordele:

  • Der er flere kræfter til løsning af de daglige opgaver
  • Du får mulighed for at få analyseret og løst aktuelle problemstillinger i virksomheden, der ellers ikke vil være tid til
  • Du får nye idéer, nye vinkler, ny viden til din virksomhed
  • Det er et godt rekrutteringsgrundlag - muligheden for at afprøve en evt. fremtidig medarbejder i praksis.

Praktikant

En praktikant vil indgå i medarbejderstaben i en periode på 3-7 måneder afhængig af den enkelte udannelse. Den studerende arbejder med på forhånd fastlagte opgaver, men kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen.

Studentermedhjælper

Gennem Karrierevejledningen opnås direkte adgang til studentermedhjælpere til din virksomhed. Vi hjælper gerne med jobopslaget, så I finder den rette studerende. Erhvervsakademiet Lillebælt har også mange internationale studerende fra en lang række lande. Ud over den faglige viden kan de tilføre virksomheder sproglige kompetencer, kulturel indsigt samt specifik viden om udenlandske markeder.

Projektsamarbejde

De studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har hyppigt projektarbejde og her kan din virksomhed komme ind i billedet. Ud fra en afgrænset problemstilling arbejder en gruppe studerende hen i mod en løsning og konklusion på problemstillingen, og i samarbejde med din virksomhed bliver det aftalt, hvordan resultatet skal præsenteres. 

Læs mere om at have studerende i virksomheden i menuen.