banner

Praktikant


Hvorfor er det en god idé at tage en praktikant ind som en del af sin virksomhed? 

  • Flere kræfter til løsning af de daglige opgaver
  • Mulighed for at få analyseret og løst aktuelle problemstillinger, der ellers ikke ville være tid til
  • Nye idéer, nye vinkler og ny viden
  • Et godt rekrutteringsgrundlag - og mulighed for at prøve en evt. fremtidig medarbejder af i praksis

Vil du høre mere om det at tage en praktikant ind som en del af sin virksomhed, så kontakt karrierecentret.

Hvad siger virksomheden ja til?

En praktikant er en ressource, som bruges til at løse arbejdsopgaver i virksomheden, så længe der også finder læring sted for praktikanten. Imidlertid vil en praktikant også kræve en vis opmærksomhed undervejs i praktikopholdet. På samme måde som en nyansat medarbejder skal føres ind i de nødvendige arbejdsrutiner og i fællesskabet på arbejdspladsen, bør dette også som minimum være ambitionen på praktikantens vegne.

Praktikstedet sørger for, at praktikanten tilbydes opgaver og forhold, som gør det muligt for praktikanten at arbejde på at opfylde læringsmålene. Praktikanten forventes løbende at have skriftlig eller mundlig kontakt til sin vejleder på EAL og give en kort status om sit arbejde med at opfylde læringsmålene. Tiden til dette, skal kunne ligge indenfor den normale arbejdstid.

Praktikstedet følger op på, at praktikanten som enhver anden nyansat medarbejder lever op til det forventede (f.eks. med hensyn til overholdelse af aftaler, arbejdstid, afleveringer mm), og i de situationer, hvor det ikke er tilfældet, dels påtaler det overfor praktikanten og dels orienterer vejlederen fra EAL.

Praktikopholdets længde afhænger af uddannelsen. Nederst på siden kan du se Erhvervsakademiet Lillebælts brede udbud af uddannelser, der tilbyder praktikanter samt længden på praktikopholdene.

Et godt tilrettelagt praktikophold er en gevinst for både virksomheden, som får mere ud af praktikanten, og for praktikanten, der lærer mere om virksomheden, branchen og arbejdsopgaverne. Hvem ved - måske din praktikant bliver en af fremtidens nøglemedarbejdere i din virksomhed?

Praktiske forhold

Både den studerende, virksomheden og skolen er i fælleskab ansvarlige for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. Derfor støtter vi de studerende i etableringen af praktikopholdet, og følger op undervejs for at sikre, at alt kører, som det skal. 

Efter at I har fundet ud af, at I har plads og lyst til at have en praktikant i jeres virksomhed, er der nogle praktiske forhold, der skal på plads.

  • Få den helt rigtige praktikant, der netop passer til din virksomhed og dine behov
  • "Rekruttering" af praktikanten
  • Indgåelse af praktikaftalen  
  • Evt. senere beslutning om hovedopgaveprojekt, som ofte vil ligge som en naturlig forlængelse af praktikopholdet

Hvilke kompetencer har din virksomhed brug for?

Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder en række forskellige videregående uddannelser. Vores studerende repræsenterer derfor en meget bred vifte af forskellige kompetencer, som din virksomhed kan få glæde af.

Find materiale om praktik på de enkelte uddannelser.

Kontakt karrierecentret

Har du brug for flere kompetencer i din virksomhed, så kontakt karrierecentret for at høre mere om dine muligheder.

Story
Creo Arkitekter A/S
Creo Arkitekter A/S
Story
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Story
Udvikling Fyn A/S
Udvikling Fyn A/S