banner

Forsikring


Den studerende er under praktikopholdet i virksomheden omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26. nov. 2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende, som henviser til, at §§ 48-49 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring finder direkte anvendelse.

De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER

Enkeltmandsvirksomheder skal være opmærksomme på, at der skal tegnes særskilt forsikring for praktikanten.

Såfremt pratikanten kommer til skade under praktikken, og praktikværten ikke er opmærksom på sikringspligten ved at modtage en praktikant, kan det få forskellige konsekvenser for praktikværten – i dette tilfælde enkeltmandsvirksomheden.

Praktikværten vil dels kunne blive pålagt en bøde for manglende forsikring, dels blive personligt ansvarlig for udgifter til erstatning og/eller méngodtgørelse til den tilskadekomne praktikant. Såfremt arbejdsskaden er alvorlig, vil det kunne have meget alvorlige konsekvenser for enkeltmandsvirksomheden.