banner

Projektsamarbejde


Vores uddannelser spænder vidt, men har alle det til fælles, at de retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet. Gennem blandt andet innovationsprojekter samt forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af brancher og fag sætter vi viden i spil til gavn for både virksomheden og de studerendes læring. 

Projektsamarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt kan tage mange former. I den daglige læring på erhvervsakademiet får de studerende 'hands-on' erfaring idet der i fagene arbejdes med at omsætte teori til praksis gennem projekter og afgrænsede problemstillinger for konkrete virksomheder.

Derudover har virksomheder også mulighed for at indgå i intense innovationsforløb med Erhvervsakademiet Lillebælt. 

I menuen kan du læse mere om de innovationsforløb Erhvervsakademiet Lillebælt sætter i gang og deltager i.