banner

Uddannelsesudvalg


På Erhvervsakademiet Lillebælt har vi uddannelsesudvalg for samtlige brancheområder, som vores dimittenders kompetencer er rettet imod. Udvalgene består primært af faglige organisationer og virksomheder, og deres opgave er at sikre at de studerende gennem deres studie får den nyeste viden om erhvervet, og har de rette kvalifikationer til det pågældende jobområde.

På Erhvervsakademiet Lillebælt er der sammensat ni uddannelsesudvalg inden for følgende uddannelsesområder:

  • Produktion, teknologi og logistik
  • Byggeri
  • Energi
  • Events, oplevelser og turisme
  • Finans og økonomi
  • Salg, marketing og forretningsudvikling
  • Multimedie og IT
  • Fødevare og jordbrug

Du kan læse mere om de enkelte uddannelsesudvalg her.