Laboratorie, jordbrug og proces

Her finder du links til internetsider og databaser, der er målrettet dit univers.

 

Bibliotek.dk (link)


Beskrivelse: bibliotek.dk er en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du kan bestille og se hvilket bibliotek der har materialet hjemme.  Send en bestilling til dit valgte afhentningsbibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet).
Adgang: Åben for alle. Kræver dog, at du laver et login og vælger afhentningsbibliotek fx EAL Bibliotek
Bibliotekaren anbefaler: Bibliotek.dk/ videnskabelige artikler, Bibliotek.dk/ artikler, Bibliotek.dk/ bøger
Tutorial:    Samlet link til tutorials fra Bibliotek.dk

 

Børsen (link)

Beskrivelse: Adgang til alle Børsens artikler samt Børsen Play, en nyhedskanal, der følger aktier i realtid.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Jyllandsposten, Finans

 

Danmarks statistik (link)

Beskrivelse: Offentlig virksomhed, der indsamler og bearbejder personstatistik, erhvervsstatistik og økonomisk statistik fra alle offentlige danske kilder- mest via offentlige registre (CVR, CPR, BBR), stikprøver samt interviews.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Fra DSTs hjemmeside er der links til nationale som internationale statistikkilder - fx til internationale statistikker fra hele verden
Tutorial: FAQEksempel på tabel over aftagere af et produkt

 

Den Danske Forskningsdatabase

Beskrivelse: Central portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Alle forskningsinstitutioner leverer data til basen på frivillig basis. Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, ph.d-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.
Adgang: Åben for alle. Links til de publikationer, der har Open Access adgang
Kildetype: Primær/Sekundær
Tutorial: Søge tips

 

Directory of Open Access Journals

Beskrivelse:  Her kan du finde videnskabelige Open Access tidsskrifter og artikler. Emnerne er bl.a.: Agriculture, Education, Fine Arts (arkitektur og design), General Works, Law, Medicine, Political Science, Science, Social Sciences (finans og økonomi), Technology (byggeri og teknologi).
Adgang: Åben for alle
Kildetype: Primær
Tutorials: Søge tip video, Søge tips fra FAQ

 

DTU Forskning

Beskrivelse: Her kan du læse rapporter og  følge DTUs forskning indenfor bl.a. Elektronteknologi, Energi, Fødevarer, Landbrug, Informationsteknologi, Konstruktion, Produktion, Ledelse, Transport.
Adgang: Åben for alle

 

DTU Fødevareinstituttet (link)

Beskrivelse: DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Tjek publikationer eller søg i søgefeltet

 

DTU Fødevareinstituttet/ Fødevaredata + (link)

Beskrivelse: DTU Fødevareinstituttet har med Fødevaredata (frida.fooddata.dk) til hensigt at lette borgernes adgang til information om indholdsstofferne i de fødevarer, vi spiser. I Fødevaredata findes bl.a. data for indhold af næringsstoffer i diverse fødevarer, og det tilstræbes at afspejle udbuddet af fødevarer i Danmark og at data fremstår så korrekt og ajourført som muligt.
Adgang: Åben for alle

 

EALs Bibliotekssystem (link)

Beskrivelse: Her søger du i EAL's biblioteksystem, Reindex. For at bestille bøger skal du logge ind.
Adgang: Åben for alle til søgning, men kræver login (CPRnr.) til bestilling.
Bibliotekaren anbefaler: Bibliotek.dk eller Syddansk Universitets Bibliotekopret dig som låner

 

EBSCO (link)

Beskrivelse: Database med adgang til over 172.000 amerikanske afhandlinger og disputatser med link til fuldtekst til de der ligger i et Institutional Repository.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Søgetips til databasen findes i Help øverste højre hjørne. I venstre side scroller du ned til bunden og klikker på Database Help.

 

Eksportrådet/ Udensrigsministeriet (link)

Beskrivelse: Eksportrådet hjælper danske virksomheder med at eksportere gennem en række gratis services, skræddersyede løsninger og tilskudsprogrammer.
Adgang: Adgang for alle

 

EUR-Lex (link)

Beskrivelse: Adgang til EU-lovgivningen på 24 sprog. Retskilder, tidsskriftet EU Tidende. Forberedende retsakter, lovgivning, retspraksis, traktater m.m. Fuldtekst.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Eurostat (link)

Beskrivelse:  Europæisk statistik, der sammenligner lande og regioner i EU. Statistik databank og publikationer i fuldtekst. Statistikken er opdelt i: General and regional statistics, Economy and finance, Population and social conditions, Industry trade and services, Agriculture and fisheries, External trade, Transport, Energy and environment, Science and technology. Under publikationer er der bl.a. adgang til Eurostats statistiske årbøger, regionale årbøger, serier og arbejdspapirer.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Tips til søgning og FAQs

 

Finans (link)

Beskrivelse: Avisen er et erhvervsmedie med opbakning fra bl.a. Jyllands-Postens politiske redaktion på Christiansborg og globale netværk af korrespondenter samt partnerskaber med medier som Washington Post, Harvard Business Review, Bloomberg og Foreign Policy. Derudover har de allieret sig med specialistmedierne FinansWatch, ShippingWatch, MedWatch, EnergiWatch og FødevareWatch.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler:  Børsen, Finans Analyse, FinansWatch, FødevareWatch, Infomedia, Jyllandsposten og Politiken

 

Forbrugerrådet Tænk (link)

Beskrivelse: Forbrugerrådet Tænk er en forbrugerorganisation. De arbejder for alle forbrugere i Danmark og for at det bliver lettere at være forbruger. De er en medlemsorganisation.
Adgang: Kontakt biblioteket for login: bibliotek@eal.dk

 

FødevareWatch (link)

Beskrivelse: FødevareWatch leverer uafhængig, kritisk og fair journalistik om føde- og levnedsmiddelindustrien.
Adgang: Åben for alle, men ikke alle artikler er tilgængelig, men kan bestilles via EAL Biblioteket

 

Gartnerirådgivningen (link)

Beskrivelse: Plantevidenbasen indeholder nyeste viden og indeholder bl.a. dyrkningsvejledninger, lister over godkendte basisstoffer mm.
Adgang: Åben for alle til gratis delen
Tip fra bibliotekaren: Se dyrkningsvejledninger i plantevidenbasen

 

Gallup (link)

Beskrivelse: Her finder du statistik fra det danske marked. Der er undersøgelser bl.a. om miljø, holdninger, kultur, forbrug, personlig pleje, sport, aktiviteter, rejser, transport.
Adgang: Via it.eal.dk. Følg vejledningen til installation på din PC eller MAC.

 

Google Bøger (link)

Beskrivelse: Her kan du søge efter bøger som har uddrag af teksten og i visse tilfælde hele bogen.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Søgning som i Google

 

Google Scholar (link)

Beskrivelse: Her kan du søge efter videnskabelige artikler, opgaver, bøger og abstracts om alverdens emner.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Søgning som i Google

 

Infomedia (link)

Adgang til avis- og tidsskriftarkiver.

Beskrivelse: Infomedia er en database, hvor du kan søge artikler i alle regionale og landsdækkende aviser, nyhedsbureauer, et stort udvalg af branche- og fagtidsskrifter samt andre nyhedskilder.
OBS: Det er dog ikke alle medier, der kan læses i fuld tekst - det drejer sig især om abonnementsafhængige webmedier, men også både aviser og tidsskrifter kan ligge som resumé. I så fald kræves der separat abonnement. Tjek i E-ressourcelisten om der er adgang via EALs bibliotekslicenser.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Du kan ofte bestille artiklen som kopi via bibliotek.dk.
Tutorial: Søgetips 

 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (link)

BeskrivelseFuldtekst analyser, publikationer mm. inden for forskningen af Geografi, geoinformatik, Geologi, geoscience, skov, natur og biomasse samt Landskabsarkitektur og planlægning. 
AdgangÅben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Skov og Landskab udgav indtil 2012 en række rapporter og publikationer i forskellige serier.
Gratis software; alt fra bl.a. beregningsprogrammer til  produktionsoversigter særligt for skovbrug.


Jyllandsposten (link)

Beskrivelse: Avisen blev grundlagt i 1871 og de skriver de er fri og uafhængig af alle økonomiske og politiske interesser og er ikke tilknyttet noget politisk parti.
Jyllands-Posten står også bag Finans, som er Danmarks største erhvervssite.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler:  Børsen, Finans, FinansWatch, FødevareWatch, Infomedia og Politiken

 

Landbrugsinfo (link)

Beskrivelse: Informere om lovgivning, dyrkningsvejledninger og mm. indenfor bl.a. ledelse, kvæg, miljø, planteavl, økologi og økonomi. En del af artiklerne kan læses på hjemmesiden.
Adgang
Åben for alle til gratisdelen

 

Miljø- og fødevareministeriet (link)

Beskrivelse: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik. Her kan du læse om Landbrugs-
og Fiskeristyrelsens arbejde med tilskud, udvikling, vejledning, regulering og kontrol.
Adgang: Åben for alle

 

Ordbogen.com (link)

Beskrivelse: Der er via Ordbogen.com adgang til bl.a. Bilteknisk Ordbog, engelsk og tyske ordbøger, kemisk og tekniske ordbøger samt retskrivnings- og betydningsordbøger.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)


Politiken (link)

Beskrivelse: Inden for tre kerneområder vil Politiken til alle tider levere udfordrende, engagerende og troværdig journalistik: Kultur, Debat og Samfund (indland, udland, forbrug og sport). Avisen blev grundlagt i 1884. Christisan Jensen er ansvarshavende chefredaktør.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler:  Børsen, Finans, FinansWatch, FødevareWatch, Infomedia og Politiken

 

PubMed (link)

Beskrivelse: International human- og veterinærmedicinsk database. Indeholder henvisninger til videnskabelige tidsskriftsartikler. Enkelte artikler har fuldtekst adgang, andre skal bestilles via bibliotek.dk eller bibliotek@eal.dk.
Adgang: Åben for alle via PubMed

 

Retsinformation (link)

Beskrivelse: Her kan du søge i alle danske love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder, og i Folketingets dokumenter.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Statsbibliotekets Videnskabelige artikler (link)

Beskrivelse: Søg i 65 millioner videnskabelige artikler - primært udenlandske. Bestil til afhentning på dit valgte afhentningsbibliotek.
Adgang: Åben for alle