Salg, marketing og forretningsudvikling

Her finder du links til internetsider og databaser, der er målrettet dit univers.

 

Bibliotek.dk (link)


Beskrivelse: bibliotek.dk er en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du kan bestille og se hvilket bibliotek der har materialet hjemme.  Send en bestilling til dit valgte afhentningsbibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet).
Adgang: Åben for alle. Kræver dog, at du laver et login og vælger afhentningsbibliotek fx EAL Bibliotek
Bibliotekaren anbefaler: Bibliotek.dk/ videnskabelige artikler, Bibliotek.dk/ artikler, Bibliotek.dk/ bøger
Tutorial:    Samlet link til tutorials fra Bibliotek.dk

 

Business Source Elite (link)

Beskrivelse: International virksomhedsdatabase om ledelse, handel og økonomi, med over 1.000 fuldtekst publikationer. Den store samling af titler i Business Source Elite giver oplysninger, der går tilbage til 1985. Engelske tekster. Der er mere end 10.100 selskabsprofiler fra Datamonitor inkluderet.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Passport (tidl. kaldet Euromonitor), MarketLine
Tutorial: Hjælp til søgning 

 

Børsen (link)

Beskrivelse: Adgang til alle Børsens artikler samt Børsen Play, en nyhedskanal, der følger aktier i realtid.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Jyllandsposten, Finans

 

CVR - Det Centrale Virksomhedsregister (link)

Beskrivelse: Statens register for virksomhedsoplysninger - her kan du bl.a. finde oplysninger om virksomheder, brancher og produktionsenheder.
Adgang: Åben for alle

 

Danmarks statistik (link)

Beskrivelse: Offentlig virksomhed, der indsamler og bearbejder personstatistik, erhvervsstatistik og økonomisk statistik fra alle offentlige danske kilder- mest via offentlige registre (CVR, CPR, BBR), stikprøver samt interviews.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Fra DSTs hjemmeside er der links til nationale som internationale statistikkilder - fx til internationale statistikker fra hele verden
Tutorial: FAQEksempel på tabel over aftagere af et produkt

 

Directory of Open Access Journals (link)

Beskrivelse: Directory of  Open Access Journals er en platform for videnskabelige Open Access tidsskrifter inden for alle fagområder. Alle tidsskrifter skal være peer-reviewed eller på anden måde kvalitetssikrede.
Emnerne er bl.a.: Agriculture, Education, Fine Arts (arkitektur og design), General Works, Law, Medicine, Political Science, Science, Social Sciences (finans og økonomi), Technology (byggeri og teknologi).
Adgang: Åben for alle
Tutorials: Søgetip video, Søgetips fra FAQ

 

EALs Bibliotekssystem (link)

Beskrivelse: Her søger du i EAL's biblioteksystem, Reindex. For at bestille bøger skal du logge ind.
Adgang: Åben for alle til søgning, men kræver login (CPRnr.) til bestilling.
Bibliotekaren anbefaler: Bibliotek.dk eller Syddansk Universitets Bibliotekopret dig som låner

 

EBSCO (link)

Beskrivelse: Adgang til Regional Business News, Business Source Elite og ERIC.

  • Regional Business News database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of more than 80 regional business publications covering all metropolitan and rural areas within the United States.

  • Business Source Elite business database provides full text for over 1,000 business publications. The rich collection of titles in Business Source Elite provides information dating back to 1985. More than 10,100 substantial company profiles from Datamonitor are also included.

  • ERIC Education Resource Information Center, provides access to education literature and resources. The database contains more than 1.3 million records and provides access to information from journals included in the Current Index of Journals in Education and Resources in Education Index.

Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)

 

Ejendomsstatistikken (link)

Beskrivelse:  Ejendomsstatistikken er en internetbaseret database med statistik om ejendomsmarkedet. Den samler al tilgængelig information om ejendomsmarkedet ét sted.
Adgang: Åben for alle

 

ERIC (link)

BeskrivelseERIC, the Education Resource Information Center, har adgang til uddannelsesrelateret litteratur og ressourcer fra de tidsskrifter der er inkluderet i The Current Index of Journals in Education og Resources in Education Index.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekarens kommentar: Der er ikke fuldtekst adgang til det hele, men man kan se de bibliografiske poster, altså forfatter, titel, år, udgiver, som gør det muligt at bestille artiklen hjem til dig.
Tutorial: Hjælp til søgning

 

EUR-Lex (link)

Beskrivelse: Adgang til EU-lovgivningen på 24 sprog. Retskilder, tidsskriftet EU Tidende. Forberedende retsakter, lovgivning, retspraksis, traktater m.m. Fuldtekst.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Euromonitor (nu Passport) (link)

Beskrivelse: Her kan du finde markedsrapporter, markedstatistik og forbrugeranalyser på lande- og regionsniveau. Fokus er forbrugsvarer.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Eurostat (link)

Beskrivelse:  Europæisk statistik, der sammenligner lande og regioner i EU. Statistik databank og publikationer i fuldtekst. Statistikken er opdelt i: General and regional statistics, Economy and finance, Population and social conditions, Industry trade and services, Agriculture and fisheries, External trade, Transport, Energy and environment, Science and technology. Under publikationer er der bl.a. adgang til Eurostats statistiske årbøger, regionale årbøger, serier og arbejdspapirer.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Tips til søgning og FAQs

 

Google Scholar (link)

Beskrivelse: Her kan du søge efter videnskabelige artikler, opgaver, bøger og abstracts om alverdens emner.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Søgning som i Google

 

Marketline Advantage (link)

Beskrivelse: Oplysninger om virksomheder, brancher, økonomi, produkter og lande. Indeholder Industri Profiler, Forbrugermarkeds Database, SWOT - og PESTLE analyser og landeprofiler. Opdateres dagligt.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Tutorials: Hjælp til søgning, FAQ's og Video Tutorials

 

Passport - (Tidligere Euromonitor)

Beskrivelse: Her kan du finde markedsrapporter, markedstatistik og forbrugeranalyser på lande- og regionsniveau. Fokus er forbrugsvarer.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Guide: Passport User Guide PDF
Tutorials: Help Guides and Videos

 

Regional Business News (link)

BeskrivelseThis database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of more than 80 regional business publications covering all metropolitan and rural areas within the United States.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Tutorials: Hjælp til søgning

 

Retsinformation (link)

Beskrivelse: Her kan du søge i alle danske love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder, og i Folketingets dokumenter.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Statsbibliotekets Videnskabelige artikler (link)

Beskrivelse: Søg i 65 millioner videnskabelige artikler - primært udenlandske. Bestil til afhentning på dit valgte afhentningsbibliotek.
Adgang: Åben for alle