Hvad er det nye, og hvordan skaber det forandring og udvikling?

Innovation og inklusion er omdrejningspunkt på en træningsbane, hvor studerende sammen med børnehaver, skoler og virksomheder er medudviklere af velfærdsteknologi i pædagogisk praksis.

BISI er den eneste, der arbejder på den måde, og vi henter problemstillinger fra den virkelige verden, som de studerende og virksomhederne ikke på forhånd kender svar på. Det sker i et internationalt og tværprofessionelt forløb og fører uvilkårligt innovation med sig, når avancerede teknologier kombineres med pædagogikkens bløde værdier.

Vi arbejder på at få et endnu tættere forhold til erhvervslivet, så vi i højere grad kan gøre brug af hinandens kompetencer. Det øger muligheden for at realisere flere af vores prototyper.  Via interviews med virksomheder har vi blandt andet fundet ud af, hvor vigtigt det er, at vi tidligt i processen tænker budgettering og forretningsudvikling ind i produkterne.

Virksomhederne bruger os til talentudvikling. De kommer tæt på vores studerende og finder ofte kommende medarbejdere blandt dem.

Succes?

Vores succes beror især på, at vi har været vedholdende. Vi har overstået de værste børnesygdomme og har et mangeårigt erfaringsgrundlag, som vi gerne deler med andre. Kontinuerlighed og noget så lavpraktisk som at have en fast kontaktperson betyder meget. Også facilitering er vigtig. Kulturen på de to uddannelser er forskellig og at få dem til at arbejde sammen, er ikke bare noget, der sker af sig selv. Vi har gode erfaringer med at lave camps og festlige arrangementer, der bringer de studerende sammen.

Vi opsamler og formidler viden gennem artikler, som andre kan have glæde af.  Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange.