Evaluering og målinger

Projektet afsluttes med en evalueringsproces, der består af en opsamling og sammenskrivning af delevalueringer samt dokumentationsmateriale, der løbende er frembragt i processen.

Evalueringen skal dels vise, hvorvidt de opstillede mål er nået, og dels danne baggrund for den efterfølgende formidling af metoden.

Samarbejdspartnere: