Projektmateriale


Byg til Vækst LEAN

Groft betragtet er Lean enten en vækststrategi med en ambition om at "lave mere med de samme hænder". Eller også er målet med Lean at reducere omkost-ningerne - "færre hænder skal lave det samme". Men grundlæggende er Lean en arbejdskultur, en anden måde at arbejde sammen på. At tilrettelægge arbejdet på en mere hensigtsmæssig måde og involvere medarbejderne i planlægning har vist gode resultater i forhold til at reducere spildet og højne produktiviteten i byggeprocessen. Brug af værktøjer fra Lean-tænkningen kan være effektive til dette.

Se mere om Byg til Vækst LEAN her.


Ambassadørmodellen

Modellen er anvendt - med forskellige tilpasninger - til implementering af Lean i mange danske organisationer.Den kan karakteriseres som en udrulning af de overordnede principper i værdiledelse.

Den kaldes "ambassadørmodellen", fordi den optimerer grænsefladen imellem top-down fra ledelsens side og bottom-up involvering af medarbejdere. Modellen er baseret på, at en optimal grad af involvering af medarbejderne/organisationen giver det største ejerskab og den mindste modstand mod forandring fra organisationens side.

Fordele ved modellen

  • God til bred igangsætning af Lean. Modellen er baseret på, at alle/mange afdelinger starter med Lean samtidigt. Det er en fordel, fordi man ellers bygger flaskehalse op i arbejdet med Lean. Det giver også mange forbedringer hurtigt i organisationen.
  • Modellen er blevet anvendt i både produktion og administration.
  • God til "kulturværktøjer" i Lean. Det gælder spildtyper, kommunikations-regler, 5S og Kaizen forbedringstavler, som er de "daglige" værktøjer for alle i organisationen. De øvrige værktøjer kan i højere grad drives af færre medarbejdere. Ved at starte med de lettere forbedringer fra kulturværk-tøjerne, skabes der også luft i organisationen til at tage fat på de tungere forbedringer efterfølgende.
  • Med modellen springer man typisk forbi den typiske afvisning i forandrings-kurven. Det skyldes, at det ikke er konsulenter der definerer Lean for organisationen, men medarbejderne selv, som har lavet deres egen Lean-version (inden for de rammer, som ledelsen har defineret).
  • Når kulturværktøjerne er implementeret, er der også skabt et fælles sprog til gennemførsel af spildreduktion og samarbejde
  • Ambassadørgruppen er god til efterfølgende tilpasning af Lean – og til sparring med ledergruppe.
  • Desuden er modellen ikke konsulenttung. Lean bliver i høj grad forankret i organisationen.

I dette projekt iværksættes ambassadørmodellen i et samarbejde mellem byggeleder, entrepriseledere samt tillidsrepræsentanter.

Se mere om ambassadørmodellen her.

Samarbejdspartnere: